zaterdag, december 30, 2006

Verzekeren of zelf beleggen?

In de zaterdag-bijlage van het Financieel Dagblad van 9 december staat een artikel over het al dan niet verzekeren of zelf beleggen.

De vraag waarmee het artikel opent is: " Weegt het fiscale voordeel van een beleggingshypotheek wel op tegen de hoge kostenstructuur? U kunt ook kiezen voor een beleggingsrekening plus aparte overlijdensrisicoverzekering."

BeleggingshypothekenOp basis van de beleggingsprognoses moeten de belegingen voldoende opbrengen om te zijner tijd, vaak na 30 jaar, de hypothecaire geldlening af te lossen.
Deze variant wordt meestal aangeboden om drie redenen: ten eerste blijven uw netto maandlasten laag doordat u niet aflost. Lager dan bijvoorbeeld een traditionele lening waarbij wel gedurende de looptijd wordt afgelost zoals een annuïteit- of lineaire hypotheek. Ten tweede renderen de beleggingen mogelijk beter dan de hoofdsom groot is.
Deze 'overwinsten' zijn voor de belegger. Tot slot zorgt de inflatie ervoor dat de koopkrachtwaarde van de hoofdsom aanzienlijk daalt. Ter illustratie: uitgaande van 2,25% inflatie is een lening van € 500.000 over 30 jaar nog maar € 255.000 'waard'. Een beleggingshypotheek komt voor in twee varanten: het is mogelijk om een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening te kiezen.

Fiscaal verschilVervolgens komt er een lang verhaal over het fiscale verschil.
De beleggingsverzekering fiscaal in box 1 of 3.
Het belasting vrijgestelde rendement is maximaal € 140.500
Heb je geen beleggingsverzekering, maar een beleggingsrekening die speciaal aangehouden wordt in verband met dekking hypotheek, dan valt de waarde altijd in box 3.


KostenstructuurDe beleggingsverzekering heeft tegenover het fiscale voordeel een aantal belangrijke nadelen.
De voogespiegelde rendementen, zijn niet wat ze lijken. De Autoriteit Financiele Markten (AFM) heeft de verzekeringen onderzocht en daaruit bleek dat de klanten onjuist of onvolledig geinformeerd zijn over de geprognosticeerde opbrengsten. Daarnaast is de kostenstructuur van deze beleggingsverzekeringen hoog. Er worden aanzienlijke provisies, adminsitratiekosten en premies ingehouden op het te beleggen bedrag. Dit percentage zou zelfs kunnen oplopen tot 40%.

Bij een beleggingsrekening worden de kosten jaarlijks berekend als een percentage over de omvang van de belggingen en bedragt jaarlijks 1 a 2%. In het begin vallen deze kosten mee, maar aan het eind zijn ze hoger dan bij de beleggingsverzekering.

AdviesAan het einde van het artikel volgt een advies:
Een deel van de hypotheek in annuïteitenhypothecaire lening afsluiten. Het overgrote gedeelte kan dan aflossingsvrij geschieden en de top van de financiering wordt afgebouwd door de annuïteiten. De flexibiliteit en de lagere kosten zullen opwegen tegen het - verplicht- afbouwen van de top van de financiering.
Regel vervolgens zelf uw beleggingen en los daar later uw hypotheek mee af.

Overdenking
Doe ik toch nog eens iets goed. Immers ik heb een annuïteitenhypotheek en probeer zelf via beleggingsfondsen de rest er bij te sprokkelen.....

Pay off your morgage in two years, het programma op de BBC waarbij diverse gezinnen worden geadviseerd door René Carayol, komt binnenkort weer op BBC2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.