zaterdag, februari 10, 2007

AFM

Wie kent hem niet de AFM, de Authoriteit Financiële Markten?

Ik was nogal pissig over de ervaring die ik had met de hypotheekverkoper aan huis en bovendien een reclame in "maatwerk hypotheken" tot maximaal 8 x het bruto jaarinkomen.
Vier tot vijf keer is de uiterste limiet in hypothekenland.....

Bovendien heb ik de grootste moeite om al die hypotheek en leenadvertenties te verwijderen. Opdringerige typen die geldverleners.

Deze week heb ik de AFM een e-mail gestuurd over hypotheken:
"Nu steeds meer aandacht uitgaat naar de negatieve kanten consumptief krediet, wil ik ook uw aandacht vestigen op het gemak waarmee nog een extra hypotheek wordt verstrekt, zoals deze reclame:
"Wij zijn als kantoor overigens gespecialiseerd in maatwerkhypotheken. Dit houdt o.a. in dat wij als kantoor in veel gevallen maximaal 8x het bruto jaarinkomen kunnen verstrekken en dit verhaal. U kent vast nog veel meer verhalen. Wilt u daar ook aandacht aan besteden om de consumenten te beschermen?


De AFM stuurde me een beleefde e-mail terug:
Hierbij danken wij u voor het toesturen van uw informatie inzake beide websites.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) hecht veel waarde aan informatie en klachten van consumenten, omdat deze signalen een belangrijke rol spelen in ons toezicht.

Wij hebben uw informatie doorgestuurd naar de afdeling die belast is met het toezicht op Informatieverstrekking. Op grond van onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen wij helaas geen mededelingen doen of er al dan niet een onderzoek naar uw ervaringen zal plaatsvinden, noch kunnen wij u op de hoogte brengen van de uitkomsten van een eventueel onderzoek.

Wij danken u nogmaals voor het sturen van uw informatie en wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Publieksvoorlichting

Update: De gewraakte reclame is verwijderd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.