vrijdag, december 16, 2011

Energieverbruik en uitspraak geschillencie Energie

Vanaf begin van mijn huidige woning heb ik vanmiddag eens een leuk grafiekje gemaakt.

-Tot 1994 woonde ik samen.
-Vanaf 2004 begreep ik dat ik teveel geld had uitgegeven.
-2005 - startte ik met dit blog de spaarlampen kwamen er in.
-2009 - B&B gestart
-2011 - aanschaf zuiniger en grotere AEG 7 kg wasmachine

Meterstanden electriciteit over 2008 is hierin verwerktVanwaar dit energie overzicht:
Gisteren 15 december 2011 ontving ik het bindend advies van de geschillencommissie Energie en Water, dat de behandeling van het geschil "piekstroom op daluren leveren" op 28 oktober 2011 heeft behandeld en dat ik op 11 juni 2011 startte en de uitslag is:

De geschillencommissie energie en water acht de klacht gegrond:

Beslissing:
De commissie acht de klacht gegrond voor wat betreft de weigering om naar aanleiding van de tariefstoringen in 2010 een correctie door te geven aan de leverancier. De commissie stelt vast dat de ondernemer zulks alsnog op correcte wijze heeft gedaan.
Bovendien diendt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,00.

Als je het leuk vindt om het boekdeel te lezen kun je
Het hieronder geplaatste saaie verhaal hoe ze tot deze uitspraak komen:

- De ondernemer (Stedin) heeft in het verweerschrift erkend dat er in het verleden regelmatig tariefstoringen zijn opgetreden in de wijk van de consument door een storing in het schakelbord. Deze zijn echter steeds binnen enkele dagen hersteld. Het verzoek om correctie is afgewezen omdat de tariefstoring korter dan een maand was. Gelet echter op de veelbuldige tariefstoringen die zicht op het adres van de consument hebben voorgedaan, geeft de ondernemer in het verweerschrift aan dat hij het niet redelijk acht dit standpunt te handhaven. De door de consument gevraagde correctie is dan ook alsnog uitgevoerd. Ter zitting heeft de vertegenwoordiger van de consument e-mail berichten overgelegd, waaruit blijkt dat de correctie is doorgegeven aan de leverancier. Deze correctie is gebaseerd op het historische dag- en nachtverbruik. Verder is aangegeven dat de problemen inmiddels structureel zijn opgelost. Sinds juli 2010 zijn er geen klachten meer ontvangen. De ondernemer concludeert tot ongegrondverklaring van de klacht.

- De comissie heeft het volgende overwogen:

De commissie constateert dat de ondernemer na indiening van de klacht alsnog een correctie, zoals gevorderd, heeft doorgegeven aan de leverancier. De correctie is onderbouwd door middel van de ter zitting overgelegde e-mailberichten. De commissie acht die correctie voldoende onderbouwd. Voorts is onweersproken dat de tariefstoring zich sinds juli 2010 niet meer heeft voorgedaan, zodat aannemelijk is dat deze structureel is opgelost.

Nu de ondernemer na het indienen van de klacht alsnog tegemoetgekomen is aan de vordering van de consument dient de klacht gegrond te worden verklaard. Het standpunt van de vertegenwoordiger van de ondernemer ter zitting dat slechts bij wijze van coulance alsnog is gecorrigeerd en de klacht derhalve ongegrond zou moeten worden verklaard deelt de commissie niet. De ondernemer stelt duidelijk dat hij het onder deze omstandigheden niet redelijk vond zijn eerder ingenomen standpunt te handhaven.

3 opmerkingen:

  1. Nou, toch weer mooi meegenomen dan :-) Wat een verschil ook, over die jaren!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik heb het helemaal doorgelezen, maar de taal zou toch wat simpeler mogen. Ik had het met veel minder woorden gekund. U heeft gelijk en u krijgt geld van Stedin.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Ik kan het inderaad ook moeilijk volgen...

    BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.