donderdag, september 07, 2006

Leven op de pof stimuleert Nederlandse economie

Het CBS heeft gisteren het boekwerk boekwerk " De Nederlandse economie 2005" gepubliceerd:

  • De economie is verbeterd door de groei van de export.
  • De Nederlandse huishoudens hebben weer massaal geld uitgegeven en gaven daarmee de welvaart een extra duwtje.

Waar deden ze het van:
Ze deden het niet van het extra geld dat werd verdiend, nee want ons besteedbaar inkomen is / was behoorlijk gedaald, mede door de loonmatiging, extra pensioenlasten, hogere premies, hogere gemeentelijke belastingen. Dus moest het wel zijn van andere bronnen van inkomsten.

In januari 2006 gaf het CBS toe, dat de betere impuls kwam door het spaarloon. Nu bij de introductie van het boek, blijkt de hogere hypotheekschuld de schuld is van de hogere uitgaven. Het duurt even, maar dan is het ook duidelijk.....
Nederland heeft zich overladen met hypotheekschulden; in 2005 kwam 56 miljard euro bij de hypotheekschuldenberg die groeide naar 500 miljard euro. Daarvan werd verbouwd en geklust, werden huizen gekocht en met de rest kon Nederland meer kopen dan het verdiende, staat vrij vertaald in het CBS-boekwerk.

Wie wordt rijker van meer hypotheekschuld?
De banken voornamelijk, het kadaster, de notaris, de tussenpersoon.
Hoe vaak ging de telefoon wel niet, met de vraag of ik nodig mijn hypotheek niet eens moest wijzigen. De Postbank met de mededeling, dat je minstens iedere zoveel jaar naar je hypotheek moest kijken (lees wijzigen)
De bellers deden voorkomen of ze het belangeloos deden, voor mijn beste wil.

2 opmerkingen:

Inkomens en koopkracht over de laatste 40 - 50 jaar

Netto inkomen huishoudens  Na het programma Scheefgroei in de polder  van afgelopen zondag en die ook komende zondag wordt uitgezonden, kwam...