zondag, februari 21, 2010

Vriend heeft verbeteringen aan hypotheek doorgevoerd

Vriend opende met tegenzin en omdat ik zo ontzettend aandrong dan eindelijk op 10 februari de enveloppen die hij 31 januari van ASR ontving voor het verlengen van zijn hypotheek in verband met het aflopen van de rentevaste periode.

Zes jaar geleden scheidde hij en werd zijn destijds volledig afgeloste huis voorzien van een nieuwe hypotheek van 147.000 euro.
Een tweede aanvullende hypotheek volgde voor een beleggingsverzekering van 28.000 euro, waar hij rente over betaalde en deze belegging zou later net zo hoog moeten zijn als de totale hypotheek. Zes jaar later is deze belegging 29.300 euro waard.

Het bleek dat hij voor deze belegging destijds een levensverzekering had afgesloten waarvoor hij een éénmalige premie betaalde van afgerond 180 euro.

Na heel wat voorwerk van mij, telefoneren, schrijven van brieven waar hij zijn handtekening onder zette en samen met een kopie van zijn identiteitsbewijs zowel verzond alsook faxte, ontving hij vrijdag bericht dat de belegging wordt opgeheven en dit bedrag gebruikt zal gaan worden voor het opheffen van de tweede aanvullende hypotheek. Mocht er nog meer geld worden 'verdiend' dan wordt dit geld gebruikt voor het aflossen van de eerste hypotheek.
De levensverzekering wordt dan ook opgeheven, maar dat gaat nog niet zomaar. Dat moet nog even wachten, aldus de ASR. Het opheffen van deze tweede hypotheek is uiteraard niet gratis, nee dat kosten ongeveer 250 euro.

Voordeel is dat de eerder door ASR voorgestelde hypotheekrente van 5,6% omlaag gaat tot 5,35% rente voor een jaar. Ik vond dat logisch gezien de immer zakkende en nog nooit zo lage 12 maands Euribor rente. Ik vind het ook een geweldige winst voor ASR. Zeker wanneer een nieuwe aflossingsvrije hypotheek via Independer 4,95% kost.

In werkelijkheid had hij deze levensverzekering ook zo mogen opzeggen, volgens de regels van de wet.

Het liefst zou hij een maandelijks variabele hypotheek hebben, maar die verstrekt de ASR niet. Hij heeft nu al voor de derde, en dus voor de laatste keer een jaarcontract bij een bedrijf waar hij in loondienst werkt. Daarmee kun je geen nieuwe hypotheek afsluiten en dat was ook eigenlijk onze bedoeling niet.

Ik vind het ook jammer dat hij destijds geen Nationale Hypotheek Garantie heeft genomen, want wanneer je een bestaand huis opnieuw een hypotheek neemt, dan kan je dit toch weer krijgen, nadat je bijvoorbeeld iets ten goede aan je huis veranderd, een kwaliteitsverbetering of herstel achterstallig onderhoud heet dat. ASR zou dan een lagere hypotheekrente hebben kunnen aanbieden. De tussenpersoon had hem dat kunnen vertellen.

We hebben nog geen antwoord gekregen waarom ASR heeft gemeend jaarlijks van ieder fonds aandelen te moeten verkopen, zonder de verkoopwaarde daarvan uit te keren. We zijn ook verbaasd dat er geen enkele keer een dividenduitkering heeft plaats gevonden.

Voor deze vragen gaat vriend komende week naar de tussenpersoon die hem destijds deze hypotheek verkocht. Ik vermoed dat we daar nu niets meer aan kunnen veranderen, maar dat er iemand beter van is geworden, dat staat vast. Mijn idee is dat het gewoon premie was voor de levensverzekering of zo.

Komende week staat op het programma om de rente toch nog veel lager te krijgen dan die 5,35%. Gaan we nog even proberen om daarover te onderhandelen.

Voorlopig is hij er beter op geworden. O wat jeuken mijn handen om de rest van zijn financiën ook te verbeteren.

1 opmerking:

Inkomens en koopkracht over de laatste 40 - 50 jaar

Netto inkomen huishoudens  Na het programma Scheefgroei in de polder  van afgelopen zondag en die ook komende zondag wordt uitgezonden, kwam...